Veel overleg

Veel overleg

Om alles vlot te laten verlopen, zijn er wekelijks verschillende overlegmomenten. De klassenraad, leerlingenbegeleiders, …  kunnen tijdens dit overleg het traject voor een leerling uitzetten en bijsturen.