Vrije School Haverlo

Algemeen

In onze school kan je kiezen tussen heel wat opleidingen.

Alle opleidingen worden op assistentniveau gegeven.

Tijdens je opleiding doorloop je verschillende fases.

De observatiefase (duurt in principe 1 jaar)

Als je vanuit de lagere school naar hier komt doorloop je deze fase.

Je krijg er algemene vorming (ASV) en beroepsgerichte vorming (BGV). In de lessen BGV leer je de opleidingen kennen.

Opleidingsfase (minimum 2 jaar)

Je kiest een opleiding en leert er alle technieken.

Kwalificatiefase (minimum 2 jaar)

In deze fase ga je op stage. Je leert het beroep nog beter kennen en er wordt volop ingezet op beroepsattitudes.

Op het einde van deze fase beslist de klassenraad over je behaalde getuigschrift.

Integratiefase (1 jaar)

Na de kwalificatiefase kan jij instappen in de Alternerende Beroepsopleiding (ABO). Deze fase duurt 1 jaar. Indien je slaagt, krijg je een bijkomend getuigschrift.

Tijdens deze fase leer je de bedrijfswereld nog beter kennen.

Je krijgt namelijk 2 dagen les op school en volgt 3 dagen stage.

Hierdoor verwerf je een heleboel werkervaring.

Deze integratiefase geniet de steun van: