Vrije School Haverlo

Buitengewoon goed

Wij zijn een school voor buitengewoon secundair onderwijs.

Binnen opleidingsvorm 3 bieden wij 2 types aan: type basisaanbod en type 9.

Concreet wil dit zeggen dat wij een school zijn voor leerlingen in het bezit van een verslag buitengewoon onderwijs met vermelding van het type basisaanbod of type 9. Dit verslag wordt opgesteld door het CLB. Het “verslag type basisaanbod” geeft aan dat de aanpassingen die het gewoon onderwijs zou moeten doen om de jongere te begeleiden moeilijk haalbaar zijn. Het “verslag type 9” kan het CLB toekennen aan jongeren met een autismespectrumstoornis.

Al onze opleidingen zijn gericht op functioneren en deelnemen aan de maatschappij en tewerkstelling in het gewoon arbeidsmilieu.