Vrije School Haverlo

Observatiejaar

Jouw overstap naar de “grote” school laten wij vlotjes verlopen!

Eind augustus nemen wij contact op met je vorige school: je leerkracht (of iemand van de directie) komt bij ons langs om samen te overleggen.

Het schoolreglement leren we je via het Haverlospel.

Tijdens de eerste dagen op school krijg je ook een rondleiding over het schooldomein. Ondertussen maak je kennis met je klastitularis.

Via een bundeltje “wie-is-wie” maak je kennis met de personeelsleden waarmee je vaak in contact komt.

Later op het jaar helpen we je bij het voorbereiden op een opleidingskeuze voor het 2de jaar:

  • je maakt kennis met de verschillende opleidingen tijdens de lessen
  • het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) staat klaar met raad
  • je kan een advies krijgen van de klassenraad

Lessentabel observatiejaar:

Algemene en sociale vormingAantal uren
Godsdienst2
GASV (Geïntegreerde ASV = rekenen, taal & maatschappelijke vorming)10
Muzikale opvoeding1
Plastische opvoeding2
Lichamelijke opvoeding3
18
Beroepsgerichte vormingAantal uren
Basis bouw2
Basis groenvoorziening en -decoratie2
Basis haarverzorging2
Basis horeca2
Basis hout2
Basis logistiek onderhoud2
Basis metaal2
Basis organisatie en logistiek2
16