Vrije School Haverlo

Alternerende beroepsopleiding (ABO)

De alternerende beroepsopleiding is een bijkomende opleiding na het vijfde jaar.
Leerlingen die geslaagd zijn voor hun vijfde jaar kunnen een bijkomend jaar volgen. Tijdens dat jaar volgen ze 2 dagen les op school en lopen ze 3 dagen stage in een bedrijf dat aansluit bij hun kwalificatie.
De bedoeling van dit extra jaar is om vooral arbeidsattitudes aan te leren: tempo, nauwkeurigheid, omgaan met feedback, …
De alternerende beroepsopleiding geniet de steun van het Europese Sociaal Fonds. Hierdoor zijn de leerlingen ook ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende en loopt hun beroepsinschakelingstijd. Wanneer alle voorwaarden vervuld zijn, hebben de leerlingen op het einde van de opleiding recht op een motivatiepremie.
Op het einde van de opleiding hebben ongeveer 75% van de cursisten onmiddellijk een job.