Categorie: <span>Troeven</span>

Jij bent uniek

Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden en talenten. Daarom wordt ingezet op het kennen en kunnen van elke individuele leerling. Door hen uit te dagen en te waarderen, komt iedereen zo tot een eigen ontwikkeling.

Een brede zorg

Indien het nodig is, kan er breed worden ingezet op zorg. Zo zijn er een ergotherapeute, logopediste, sociale verpleegkundigen en verschillende leerlingenbegeleiders aanwezig. In de klas kan er bijkomende ondersteuning worden geboden door een leerkracht. Of de leerling krijgt individueel wat extra hulp en uitleg. Uiteraard behoren ook uitbreidingsoefeningen tot …

Veel overleg

Om alles vlot te laten verlopen, zijn er wekelijks verschillende overlegmomenten. De klassenraad, leerlingenbegeleiders, …  kunnen tijdens dit overleg het traject voor een leerling uitzetten en bijsturen.