Een brede zorg

Een brede zorg

Indien het nodig is, kan er breed worden ingezet op zorg. Zo zijn er een ergotherapeute, logopediste, sociale verpleegkundigen en verschillende leerlingenbegeleiders aanwezig. In de klas kan er bijkomende ondersteuning worden geboden door een leerkracht. Of de leerling krijgt individueel wat extra hulp en uitleg. Uiteraard behoren ook uitbreidingsoefeningen tot de opties.