Haverlo, een buitengewone belofte!

Haverlo, een buitengewone belofte!

We zetten samen in op de toekomst van elke leerling.
We geven onze leerlingen stevige wortels zodat ze voorbereid zijn op een leven in de maatschappij, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.
We richten ons op hoofd, handen en hart. We dagen leerlingen uit de beste versie van zichzelf te worden.

Talent

Iedereen is bijzonder en heeft specifieke talenten. We zoeken naar wat iedereen uniek maakt. We versterken talenten en bieden ondersteuning op maat bij moeilijkheden. We leren leerlingen voor zichzelf zorgen zodat hun zelfvertrouwen blijft groeien.

Respectvol in dialoog

We gaan het gesprek aan en zoeken hoe we leerlingen best ondersteunen om hen voor te bereiden op een zelfstandig leven. We betrekken hierbij alle partijen.
We maken tijd om elkaar te leren kennen. Dit start al bij de inschrijving. Ouders kennen hun kinderen het beste en kunnen ons waardevolle info geven over hoe leerlingen te benaderen. 

Verbondenheid

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op onze school. Wie zich goed voelt en ondersteund weet, leert beter. Op die manier halen we het beste in iedereen naar boven.
We zetten in op een positief schoolklimaat.

Diversiteit

We zijn allemaal anders, hebben andere kwaliteiten, achtergrond, huidskleur, geaardheid, geloofsovertuiging,… Op onze school zien we diversiteit als een troef. We respecteren verschillen en leren van elkaar.

Kwaliteit

We bieden kwaliteitsvol onderwijs aan waarbij we onszelf steeds in vraag stellen, bijsturen en bijscholen. We spelen in op de noden en vragen van onze leerlingen. We gaan actief op zoek naar nieuwe manieren om ons gezamenlijk doel te bereiken.