Tuinbouwarbeider

Studiegebied: land- en tuinbouw

Je leert als tuinbouwarbeider:

  • Groenpartijen onderhouden.
  • Grond bewerken, planten, zaaien en oogsten.
  • Met tuinmachines werken.
  • Seizoensgebonden handenarbeid verrichten.
  • Planten kennen en benoemen.

Je werkt graag buiten en bent graag bezig met de natuur. Je leert nauwgezet instructies opvolgen en past de veiligheidsregels toe. Je werkt met machines en besteedt aandacht aan werkattitudes.

Lessentabel Tuinbouwarbeider:

Leerjaar 2345
I.Algemene en sociale vorming
Godsdienst2222
Geïntegreerde ASV7766
Lichamelijke opvoeding3333
Creatieve activiteiten
– muzikale opvoeding1100
– plastische opvoeding1100
14141111
II.Beroepsgerichte vorming
Praktijk tuinbouw20202323
20202323
Weektotaal34343434