Vrije School Haverlo

Tuinbouwarbeider

Studiegebied: land- en tuinbouw

Je leert als tuinbouwarbeider:

  • Groenpartijen onderhouden.
  • Grond bewerken, planten, zaaien en oogsten.
  • Met tuinmachines werken.
  • Seizoensgebonden handenarbeid verrichten.
  • Planten kennen en benoemen.

Je werkt graag buiten en bent graag bezig met de natuur. Je leert nauwgezet instructies opvolgen en past de veiligheidsregels toe. Je werkt met machines en besteedt aandacht aan werkattitudes.

Lessentabel Tuinbouwarbeider:

Leerjaar5
I.Algemene en sociale vorming
Godsdienst2
Geïntegreerde ASV6
Lichamelijke opvoeding3
Creatieve activiteiten
– muzikale opvoeding0
– plastische opvoeding0
11
II.Beroepsgerichte vorming
Praktijk tuinbouw23
23
Weektotaal34