Logistiek assistent

Studiegebied: personenzorg

Je leert als logistiek assistent:

  • Maaltijden voorbereiden, bedelen, afruimen, …
  • Onderhoudstaken uitvoeren.
  • Intern patiënten transporteren.
  • Huishoudelijke taken uitvoeren.
  • Animatieactiviteiten ondersteunen.

Je leert werk methodes opvolgen. Je herkent materialen en grondstoffen. Je kan goed met mensen omgaan en draagt zorg voor hun leef- en woonsituatie.

Lessentabel Logistiek assistent:

Leerjaar 2345
I.Algemene en sociale vorming
Godsdienst2222
Geïntegreerde ASV7766
Lichamelijke opvoeding3333
Creatieve activiteiten
– muzikale opvoeding1100
– plastische opvoeding1100
14141111
II.Beroepsgerichte vorming
Praktijk logistieke hulp14142121
Praktijk huishoudkunde4422
Praktijk animatie – handvaardigheid2200
20202323
Weektotaal34343434