Vrije School Haverlo

Logistiek assistent

Studiegebied: personenzorg

Je leert als logistiek assistent:

  • Maaltijden voorbereiden, bedelen, afruimen, …
  • Onderhoudstaken uitvoeren.
  • Intern patiënten transporteren.
  • Huishoudelijke taken uitvoeren.
  • Animatieactiviteiten ondersteunen.

Je leert werk methodes opvolgen. Je herkent materialen en grondstoffen. Je kan goed met mensen omgaan en draagt zorg voor hun leef- en woonsituatie.

Lessentabel Logistiek assistent:

Leerjaar 345
I.Algemene en sociale vorming
Godsdienst222
Geïntegreerde ASV766
Lichamelijke opvoeding333
Creatieve activiteiten
– muzikale opvoeding100
– plastische opvoeding100
141111
II.Beroepsgerichte vorming
Praktijk logistieke hulp142121
Praktijk huishoudkunde422
Praktijk animatie – handvaardigheid200
202323
Weektotaal343434