Vrije School Haverlo

Interieurbouwer

Studiegebied: hout

Je leert als interieurbouwer:

  • Meubilair maken en plaatsen.
  • Wanden, vloeren en plafonds plaatsen.
  • Werken met moderne materialen zoals gyproc.
  • Machines bedienen.

Je leert nauwkeurig werken, volgt veiligheidsvoorschriften op en leert een goede werkattitude.

Lessentabel Interieurbouwer:
Leerjaar5
I.Algemene en sociale vorming
Godsdienst2
Geïntegreerde ASV6
Lichamelijke opvoeding3
Creatieve activiteiten
- muzikale opvoeding0
- plastische opvoeding0
11
II.Beroepsgerichte vorming
Praktijk interieurbouw17
Praktijk machines6
23
Weektotaal34