Interieurbouwer

Studiegebied: hout

Je leert als interieurbouwer:

  • Meubilair maken en plaatsen.
  • Wanden, vloeren en plafonds plaatsen.
  • Werken met moderne materialen zoals gyproc.
  • Machines bedienen.

Je leert nauwkeurig werken, volgt veiligheidsvoorschriften op en leert een goede werkattitude.

Lessentabel Interieurbouwer:
Leerjaar 2345
I.Algemene en sociale vorming
Godsdienst2222
Geïntegreerde ASV7766
Lichamelijke opvoeding3333
Creatieve activiteiten
- muzikale opvoeding1100
- plastische opvoeding1100
14141111
II.Beroepsgerichte vorming
Praktijk interieurbouw17171717
Praktijk machines3366
20202323
Weektotaal34343434