Hoeklasser

Studiegebied: mechanica-elektriciteit

Je leert als hoeklasser:

  • Verschillende hoeklasverbindingen maken.
  • Verzorgd te werken.
  • Verschillende lastechnieken toepassen.
  • Nauwkeurig aftekenen en tekeningen te lezen.
  • Constructiewerk maken.

Je leert nauwkeurig werken, je volgt instructies op en leert werkattitudes aan. Je oefent steeds op technieken en houdt rekening met de veiligheid.

Lessentabel Hoeklasser:
Leerjaar 2345
I.Algemene en sociale vorming
Godsdienst2222
Geïntegreerde ASV7766
Lichamelijke opvoeding3333
Creatieve activiteiten
- muzikale opvoeding1100
- plastische opvoeding1100
14141111
II.Beroepsgerichte vorming
Praktijk lassen18182121
Praktijk machinale bewerkingen2222
20202323
Weektotaal34343434