Grootkeukenmedewerker

Studiegebied: voeding

Je leert als grootkeukenmedewerker:

  • Grootkeukengerechten voorbereiden en bedelen.
  • De basisprincipes van voedingsleer en voedselveiligheid kennen.
  • Porties opscheppen en bedienen.
  • Grootkeukentoestellen en materiaal onderhouden.
  • Samenwerken in teamverband.

Je leert nauwkeurig werken, je volgt instructies op en leert werkattitudes aan.

Je oefent steeds op technieken en op orde en netheid.

Lessentabel Grootkeukenmedewerker:
Leerjaar 2345
I.Algemene en sociale vorming
Godsdienst2222
Geïntegreerde ASV7766
Lichamelijke opvoeding3333
Creatieve activiteiten
- muzikale opvoeding1100
- plastische opvoeding1100
14141111
II.Beroepsgerichte vorming
Praktijk grootkeuken14142121
Praktijk huishoudkunde4422
Praktijk handvaardigheid2200
20202323
Weektotaal34343434